Salgsvilkår

Salgsvilkår for www.gardiensports.com:

Selger: Gardien Sports AS

Adresse: Idrettsvegen 8, 6011 Ålesund

E-post: pernille@gardiensports.com 

Organisasjonsnummer: 830847162

Generelt

Disse salgsvilkårene gjelder for alle kjøp og bestillinger av varer og tjenester på www.gardiensports.com. Ved å gjennomføre en bestilling på nettsiden godtar du disse vilkårene.

 1. Avtalen: Avtalen mellom Gardien Sports AS (heretter kalt "selger") og kjøper anses som bindende når kjøper har sendt inn bestillingen og mottatt en ordrebekreftelse fra selger.

 2. Priser: Alle priser oppgitt på gardiensports.com er oppgitt inkludert merverdiavgift og eventuelle andre avgifter. Prisene gjelder så langt lageret rekker.

 3. Betaling: Betaling kan skje med kredittkort, faktura, eller andre betalingsmetoder som er tilgjengelige på nettstedet. Ved betaling med kredittkort vil beløpet bli reservert på kortet ved bestilling, og trukket ved forsendelse av varen.

 4. Levering: Selger vil sende varene så snart som mulig etter at bestillingen er mottatt og betalingen er bekreftet. Leveringstiden vil variere avhengig av bestillingens størrelse og destinasjon. Selger er ikke ansvarlig for eventuelle forsinkelser som skyldes tredjeparts transportører.

 5. Angrerett: Kjøper har rett til å angre kjøpet innen 14 dager etter at varen er mottatt, uten å oppgi noen grunn. Returkostnadene skal dekkes av kjøper.

 6. Retur av varer: Kjøper må kontakte selger før varen returneres. Varen skal returneres i samme stand som den ble mottatt, med alle merkelapper og original emballasje. Selger har rett til å trekke fra et beløp som tilsvarer verdireduksjonen dersom varen har blitt brukt utover det som er nødvendig for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon.

 7. Garanti: Selger gir vanligvis en garanti på 2 år for alle varer. Garantien dekker ikke skader forårsaket av normal slitasje, ulykker eller misbruk av varen.

 8. Reklamasjon: Kjøper skal kontakte selger umiddelbart hvis det oppdages feil eller mangler ved varen. Kjøper har rett til å kreve en reparasjon, omlevering eller prisavslag avhengig av situasjonen. Selger vil håndtere alle reklamasjoner i henhold til gjeldende lov.

 9. Personopplysninger: Selger vil samle inn og behandle kjøpers personopplysninger i henhold til gjeldende lover og regler om personvern. Kjøper kan når som helst be om innsyn i, korrigering eller sletting av sine personopplysninger.

 10. Konfliktløsning: Eventuelle tvister mellom selger og kjøper skal forsøkes løst gjennom forhandlinger. Dersom dette ikke fører til en løsning, kan saken bringes inn for de alminnellige domstolene.

 11. Force Majeure: Selger er ikke ansvarlig for forsinkelser eller manglende levering som skyldes omstendigheter utenfor selgers kontroll, for eksempel streik, naturkatastrofer, krig eller lignende.

 12. Endring av salgsvilkår: Selger forbeholder seg retten til å endre salgsvilkårene når som helst. Endringene vil tre i kraft umiddelbart etter at de er publisert på nettstedet.

 13. Immaterielle rettigheter: Alle immaterielle rettigheter tilknyttet produktene som selges på nettstedet, tilhører selger eller rettighetshaverne. Bruk av disse produktene uten uttrykkelig tillatelse fra selger eller rettighetshaverne kan være i strid med opphavsrett og/eller andre immaterielle rettigheter.

 14. Lovvalg og verneting: Avtalen mellom selger og kjøper er underlagt norsk lov. Tvister som ikke kan løses gjennom forhandlinger, skal bringes inn for de alminnelige domstolene med Oslo som verneting.

For anything, do not hesitate to contact us on email or send us a DM on Instagram @gardiensports - pernille@gardiensports.com

Pernille Gardien

Pernille founded Gardien Sports in 2018 after years of daydreaming and working all free hours on it. It is a labor of love for the sport but also the will to make a change in a still male dominated industry and world. You never know where in the world she'll be cause this girl can't sit still for long!

Get in touch pernille@gardiensports.com

Julia Vik

After being team mates & a loyal customer of Gardien Sports, Julia became a co-founder halfway into 2023. Julia is probably the smartest football playing fashionista you will ever meet. When she don't score goals on the field she scores A's in the classroom.

Get in touch julia@gardiensports.com